STAFI UDHËHEQËS

Znj. Aferdita Beka-Arifaj

Drejtore Ekzekutive

aferdita.beka@rks-gov.net

Z. Milaim Cekaj

Zëvendësdrejtor Ekzekutiv

milaim.cekaj@rks-gov.net
GRUPI MENAXHUES

Z. Arianit Buçaj

U.D. Kryesues i Njësisë së Informimit

arianit.bucaj@rks-gov.net

Znj. Albina Reçica

Udhëheqëse e Njësitit të verifikimit të dokumenteve

albina.r.bajrami@rks-gov.net

Z. Valir Gruda

Pejë, ZV Drejtues i Zyrës

valir.gruda@rks-gov.net

Z. Arben Ibrahimaj

ZV i Udhëheqësit te financave

arben.ibrahimaj@rks-gov.net

Z. Nebih Kryeziu

ZV i Udhëheqësit i IT

nebih.kryeziu@rks-gov.net

Znj. Albiona Maloku

Udheheqese Njesiti / Zyrtare Ekzekutive, KKPK

albiona.maloku@rks-gov.net

Znj. Gylshen Muharremi

Kryesuese e Njësisë për Administrimin e Pronave

gylshen.muharremi@rks-gov.net

Z. Arben Pasjaqa

Udhëheqësit të Administratës

arben.pasjaqa@rks-gov.net

Z. Afrim Leka

Gjilan, ZV i Drejtuesit të Zyrës

afrim.leka@rks-gov.net

Z. Dukagjin Ramadani

Drejtor i Departamentit të Prokurimit

Dukagjin.Ramadani@rks-gov.net

Znj. Shqipe Rexhepi

Prishtinë, Drejtuese e Zyrës

shqipe.a.rexhepi@rks-gov.net

Z. Alen Azemi

Zv. Udheheqesit te Burimeve Njerezore

alen.azemi@rks-gov.net

Z. Erhan Uka

Prizren, Drejtues i Zyrës

erhan.uka@rks-gov.net

Z. Bedri Voca

Mitrovicë, ZV i Drejtuesit te Zyrës

bedri.voca@rks-gov.net

Znj. Myrvete Ejupi - Sopjani

ZQ, ZV Kryesekretare e Implementimit

myrvete.sopjani@rks-gov.net

Z. Bekim Krasniqi

ZV. Udhëheqës i Njësisë së Zbatimit

bekim.xh.krasniqi@rks-gov.net