img

Gđa. Aferdita Beka-Arifaj

Izvrsnog Direktora

aferdita.beka@rks-gov.net

G. Milaim Cekaj

Zamenik Izvrsnog Direktora

milaim.cekaj@rks-gov.net
1

G. Shkelzen Bajraktari

Gk, VD Šefa za informacije

shkelzen.bajraktari@rks-gov.net

1

Gđa. Albina Reçica

Šef jedinice za verifikaciju dokumenata

albina.r.bajrami@rks-gov.net

1

G. Valir Gruda

Peć, VD Šefa kancelarije

valir.gruda@rks-gov.net

1

G. Arben Ibrahimaj

Gk, VD Šefa finansijske službe

arben.ibrahimaj@rks-gov.net

1

G. Nebih Kryeziu

V.D. Šef IT-a

nebih.kryeziu@rks-gov.net

1

Gđa. Albiona Maloku

Upravnik Jedinice / KIZK

albiona.maloku@rks-gov.net

1

Gđa. Gylshen Muharremi

GK, Šef službe za imovinu pod upravom

gylshen.muharremi@rks-gov.net

1

G. Arben Pasjaqa

Rukovodilac administracije

arben.pasjaqa@rks-gov.net

1

G. Afrim Leka

Gnjilane, V.D. Šefa kancelarije

afrim.leka@rks-gov.net

1

G. Dukagjin Ramadani

Direktor departmana za nabavke

Dukagjin.Ramadani@rks-gov.net

1

Gđa. Shqipe Rexhepi

Pristina, Šef kancelarije

shqipe.a.rexhepi@rks-gov.net

1

G. Alen Azemi

GK,VD. Menadžer Osoblja

alen.azemi@rks-gov.net

1

G. Erhan Uka

Prizren, Šef kancelarije

erhan.uka@rks-gov.net

1

G. Bedri Voca

Mitrovica, VD Šefa Kancelarije

bedri.voca@rks-gov.net

1

Gđa. Myrvete Ejupi - Sopjani

GK, V.D. Sekretara implementacije

myrvete.sopjani@rks-gov.net

1

G. Bekim Krasniqi

Priština,V.D. Šefa Jedinice za Izvršenje

bekim.xh.krasniqi@rks-gov.net