Napori KAUVI-a za oslobađanje imovine: Ponavlja...

Od početka dostavljanja obaveštenja za oslobađanje imovina na severu Mitrovice, Kosovska Agencija za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine (KAUVI) je verifikovala...

Nastavlja se dobrovoljno oslobađanje imovine n...

Kosovska Agencija za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine (KAUVI) obaveštava javnost da je 11. jula 2024. godine, kao odgovor na obaveštenje...

Informativni sastanak sa pojedincima koji se su...

Dana 11. jula 2024. godine, direktorica Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI), Afërdita Beka Arifaj, održala je informativni...

Direktorica Kosovske Agencije za Upoređivanje i...

Direktorica Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine, gđa. Afërdita Beka Arifaj, se sastala sa Predsednikom Opštine Severna Mitrovica, gdinom....

Oslobođeno nekoliko imovina koje su se nezakoni...

Kosovska Agencija za Upoređivanje i Verifikaciju imovine, u daljem tekstu KAUVI, želi da obavesti javnost i medije da nakon distribucije...

Sastanak nadzornog odbora Kosovske agencije za ...

Nadzorni odbor Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI) održao je sednicu 28.06.2024, na kojoj su usvojene tačke dnevnog...

Direktorka KAUVI-a Afërdita Beka Arifaj se u sv...

Direktorka Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, Afërdita Beka Arifaj, sastala se u svojoj kancelariji sa tri zvaničnika Svetske...

SASTANAK NADZORNOG ODBORA KOSOVSKE AGENCIJE ZA ...

Pod organizacijom gđe. Afërdita Beka Arifaj, direktorke Izvršnog sekretarijata Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI), Nadzorni Odbor Agencije...

Nadzorni odbor KAUVI-a izabrao predsedavajućeg ...

Danas, 12. marta 2024. godine, održana je sednica Nadzornog odbora KAUVI-a na kojoj su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora. Na...

View All Articles
INFORMACIJE ZA MEDIJE

Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI) sa zadovoljstvom očekuje sve zahteve medija u vezi sa mandatom KAI i Direkcije za stambeno-imovinska pitanja (DSIP). Agencija je odlučna da medijima pruži sve potrebne informacije.

Sve zahteve medija treba uputiti na:

G. Arianit Buçaj

U.D. šef Jedinice za informisanje

038 249 918 Lokal: 177 arianit.bucaj@rks-gov.net

Kako bi KAUVI ponudila najbolju moguću pomoć medijima, Agencija će postupati u skladu sa ovim principima:

  1. Na sve zahteve medija biće odgovoreno.
  1. KAUVI će odgovoriti na zahteve medija što je pre moguće, ali bi vas zamolili da date Agenciji vremena da proveri činjenice pre nego što da bilo kakvu izjavu.
  1. KAUVI nije u poziciji da daje posebne izjave za pojedinačne zahteve. Ako mediji zatraže takve komentare, KAUVI može dati samo opšte izjave u vezi sa procedurama i propisima.
  1. KAUVI nije u mogućnosti da medijima dostavi kopije dokumenata koje su stranke predočile u zahtevu. Međutim, sve odluke koje je donela Komisija za stambene imovinske zahteve kao i Komisija za imovinske zahteve Kosova su otvorene za javnost. Ove odluke će biti objavljene na našoj internet stranici odmah nakon obaveštenja svih stranaka u zahtevu..
  1. KAUVI će pružiti pomoć u prevođenju kako bi pomogla medijima po potrebi.

Neke smernice za medije kako bi se obezbedilo blagovremeno razmatranje zahteva:

  • Molimo Vas da sve zahteve uputite gore navedenim osobama
  • Budite što precizniji o vrsti informacije/izjave koju tražite
  • Ako je moguće, TV i radio stanice treba da pošalju svoja konkretna pitanja pre sesije snimanja.