Takim informues me personat që përballen me urdhër dëbimi në Mitrovicën Veriore

"