Njoftim mbi lokacionin e ri

"

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës dëshiron të ju informoj se nga data 1 mars 2024 Zyra Qendrore dhe Zyra Rajonale e Prishtinës do te jenë ne objektin e ri ne adresën:

 

Beni Dona – Kompleksi Donika 2

Rruga “Bill Klinton”, Lagjja Lakrishte, Prishtinë

Dardania p.n.10 000 Prishtinë, KOSOVË