Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 09/2023 Për Përcaktimin E Procedurave Për Shkatërrimin E Strukturave Të Paligjshme

"