Rregullore (QRK) Nr. 18/2023 Për Procedurat E Trajtimit Të Informalitetit Nga Agjencia Kosovare Për Krahasim Dhe Verifikim Të Pronës

"