Bordi Mbikëqyrës i AKKVP-së zgjedh Kryesuesin e Bordit

"

Sot, më 12 mars 2024, u mbajt mbledhja e Bordit Mbikëqyrës të AKKVP-së ku të pranishëm ishin të gjithë anëtarët e Bordit. Në këtë mbledhje, pikë e vetme e rendit të ditës ishte zgjedhja e Kryesuesit të Bordit. Kryesues i Bordit u zgjodh z. Hamit Basholli.

Bordi Mbikëqyrës i AKKVP-së përbëhet nga 5 anëtarë, si në vijim:

Hamit Basholli, kryesues

znj. Carin Lobbezo, anëtare

znj. Minca Benedejcic, anëtare

znj. Selvete Gagica, anëtare

Jarmo Feliks Helppikangas, anëtar