Oslobođeno nekoliko imovina koje su se nezakonito koristile na Severu Mitrovice

"

Kosovska Agencija za Upoređivanje i Verifikaciju imovine, u daljem tekstu KAUVI, želi da obavesti javnost i medije da nakon distribucije preliminarnih obaveštenja za oslobađanje imovine na severu Mitrovice i nakon kontinuirane komunikacije sa svim stranama uključenim u ovaj proces, danas je konstatovano da je nekoliko imovine dobrovoljno oslobođeno od nezakonitih korisnika.

Danas je direktorica KAUVI, gđa. Afërdita Beka Arifaj izvršila verifikaciju na licu mesta i konstatovala oslobađanje pomenutih imovina, osiguravajući da će ove imovine biti vraćene njihovim zakonitim vlasnicima. Takođe, gđa. Beka Arifaj, uverava sve građane da je ova akcija preduzeta u skladu sa mandatom KAUVI i važećim zakonima koji se primenjuju na celoj teritoriji Republike Kosova.  

U skladu sa svojim mandatom, KAUVI će nastaviti da se bavi zaštitom imovinskih prava građana na celoj teritoriji Republike Kosova i vraćanjem imovine njihovim zakonitim vlasnicima.  

Pozivamo sve bespravne korisnike imovina za koje su u KAUVI podneti zahtevi za oslobađanje imovine, da sarađuju i dobrovoljno napuste imovinu, izbegavajući na taj način zakonske mere koje mogu biti preduzete u slučaju nepoštovanja obaveštenja.  

KAUVI se zahvaljuje građanima na saradnji i razumevanju u ovom važnom procesu.  

Za više informacija, molimo kontaktirajte Kosovsku Agenciju za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine, odnosno Jedinicu za Informisanje.  

Kosovska Agencija za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine