Obaveštenje o novoj lokaciji

"

Kosovska Agencija za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine želi da vas obavesti da će od 1. marta 2024. Godine, Centralna Kancelarija i Regionalna Kancelarija Prištine biti u novom objektu na adresi:

 

Beni Dona – Kompleksi Donika 2

Rruga “Bill Klinton”, Lagjja Lakrishte, Prishtinë

Dardania p.n.10 000 Prishtinë, KOSOVË