Nadzorni odbor KAUVI-a izabrao predsedavajućeg odbora

"

Danas, 12. marta 2024. godine, održana je sednica Nadzornog odbora KAUVI-a na kojoj su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora. Na ovom sastanku jedina tačka dnevnog reda bio je izbor predsedavajućeg Nadzornog Odbora. Za predsednika Odbora izabran je g. Hamit Basholli.

Nadzorni odbor KAUVI-a se sastoji od 5 članova, i to:

Gdin. Hamit Bašoli, predsedavajući

Gđa. Carin Lobbezo, član

Gđa. Minca Benedecic, član

Gđa. Selvete Gagica, član

Gdin. Jarmo Feliks Helppikangas, član