Uredba (VRK) br. 08/2017 o Dužnostima, Obavezama i Procedurama Komisije Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine

"