Uredba (VRK) br. 21/2023 o Dužnostima, Obavezama i Organizaciji Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine

"