Uredba (VRK) br. 20/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (VRK) br. 08/2017 o Dužnostima, Odgovornostima i Procedurama Komisija Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju

"