Uredba (VRK) br. 19/2023 o Pravilima i Procedurama u Vezi sa Upravljanjem Imovinama i Sprovođenjem Programa Dobrovoljnog Izdavanja Pod Zakup Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine

"