Uredba (VRK) br. 18/2023 o Procedurama za Tretiranje Informalnosti od Strane Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine

"