Administrativno Uputstvo (VRK) br. 06/2017 o Oslobađanju Nosilaca Imovinskog Prava Ili Prava Na Korišćenje Od Obaveze Plaćanja Naknade Za Komunalne Usluge Na Uzurpiranoj Imovini I Imovini Pod Upravom Kosovske Agencije Za Upoređivanje I Verifikaciju Imovine

"