Informativni sastanak sa pojedincima koji se suočavaju sa nalozima za iseljenje u Severnoj Mitrovici.

"

Dana 11. jula 2024. godine, direktorica Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI), Afërdita Beka Arifaj, održala je informativni sastanak u Severnoj Mitrovici, kojem su prisustvovali pojedinci koji se suočavaju sa nalozima za iseljenje.
Uz pomoć tima Specijalnog Predstavnika EU na Kosovu, ovaj sastanak  je imao za cilju da obezebedi kontinuiranu komunikaciju sa strankama pogođenim ovim odlukama i razgovara o njihovim stambenim potrebema. Napominjujući da su ovi slučajevi odlučeni  pravnosnažnim odlukama koje su pravno obavezujuće, direktorica Beka Arifaj se angažovala sa pojedinicma pogođenim ovim odlukama radi istraživanja stambenih rešenja. Takođe ona ih je pozvala da sarađuju sa institucijom i dobrovoljno napuste imovine, naglašavajući posvećenost KAUVI-a na zaštiti imovinskih prava širom Kosova u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.