Direktorka KAUVI-a Afërdita Beka Arifaj se u svojoj kancelariji sastala sa zvaničnicima Svetske Banke

"
Direktorka Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, Afërdita Beka Arifaj, sastala se u svojoj kancelariji sa tri zvaničnika Svetske banke, Paul Prettitore, Caleb Travis Johnson i Selmom Ljubijankic, gde su razgovarali o aktivnostima i prioritetima KAUVI-a.
 Ovaj sastanak je nastavak učešća koje je direktorka Beka Arifaj imala u Vašingtonu, SAD, gde se razgovaralo o upravljanju zemljištem, obezbeđivanju vlasništva nad zemljom, pravima žena na zemljište, klimatskim promenama i drugim temama o zemljištu.