Direktorica Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine se sastala sa Predsednikom Opštine Severna Mitrovica.

"

Direktorica Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine, gđa. Afërdita Beka Arifaj, se sastala sa Predsednikom Opštine Severna Mitrovica, gdinom. Erdenom Atiq. Gđa. Beka Arifaj je upoznala Predsednika Opštine g. Atiqa sa aktivnostima Agencije u vezi sa procesom vraćanja imovine zakonitim vlasnicima.
Takođe, razgovarano je o mogućnostima i kapacitetima opštine da pruži neophodnu podršku u stambenom zbrinjavanju humanitarnih slučajeva koji zahtevaju hitna rešenja.
Dalje, gđa Afërdita Beka Arifaj, direktorica Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine, istakla je značaj bliske saradnje sa opštinskim vlastima kako bi se obezbedila primena odluka i poštovanje imovinskih prava građana.
Dvojica čelnika institucija obavezala su se da će nastaviti komunikaciju i blisku saradnju, kako bi se obezbedilo poštovanje imovinskih prava i da će se svaki slučaj tretirati pažljivo i u skladu sa zakonom.