MEETING OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE KOSOVO ...

Organized by Mrs. Afërdita Beka Arifaj, Director of the Executive Secretariat of the Kosovo Property Comparison and Verification Agency (KPCVA),...

The Supervisory Board of the KPCVA Elects the C...

Today, on March 12, 2024, the Supervisory Board of the KPCVA held its meeting with all members present. The sole...

Notice on the new location

The Kosovo Property Comparison and Verification Agency wishes to inform you that from 1st March 2024 the Head Office and the...

Mbahet mbledhja e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë

Me datë 09.11.2023 u mbajt mbledhja e radhës e Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë. Në kuadër të këtij takimi u miratua...

Takim me Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit E...

Me datë 28 shtator 2023 Drejtoresha e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë, Znj. Afërdita Beka – Arifaj e shoqëruar nga Zv....

Takim njoftues me anëtarët e bordit mbikëqyrës ...

Me rastin e zgjedhjes së dy anëtarëve ndërkombëtar dhe dy anëtarëve vendor të bordit mbikëqyrës te Agjencisë Kosovare për Krahasim...

Themelohet Grup Punues për hartimin e rregullor...

Me themelimin e grupit punues për hartimin e projekt rregullores për Organizimin e brendshëm, Sistematizimin e Vendeve të Punës dhe...

Biografia e z. Milaim Çekaj

Milaim Çekaj i lindur në Irzniq, Deçan jeton dhe vepron ne Prishtinë. Është diplomuar në vitin 1995, Fakulteti për Inxhinier...

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të...

Me dt. 4 Korrik 2023, Agjencia mbajti takimin e radhës me përfaqësuesit e OSBE-së z. Bilbil Kastrati dhe znj. Arta...

View All Articles
MEDIA INFORMATION

The Kosovo Property Comparison and Verification Agency (AKVP) welcomes all media inquiries regarding the mandate of the KPA and the Housing and Property Directorate (HPD). The agency is committed to providing the media with all the necessary information.

For all media inquiries, please contact:

Mr. Arianit Buçaj

U.D. Head of the Information Unit

038 249 918 ext: 177 arianit.bucaj@rks-gov.net

The KPCVA is committed to providing the media with the best possible assistance. To this end, the agency will adhere to the following principles:

  1. The Agency will respond to all media inquiries;
  1. The KPCVA will strive to provide a prompt response, but may require additional time to verify facts before issuing a statement;
  1. The KPCVA is unable to provide individualized statements for specific inquiries. If the media requires such comments, the KPCVA can only provide general statements regarding procedures and regulations;
  1. The KPCVA is unable provide the media with copies of the documents submitted by the parties to the claim. However, all decisions issued by the Housing Property Claims Commission and the Kosovo Property Claims Commission are available to the public. These decisions will be published on our website as soon as they are after notification to all parties in the claim;
  1. To ensure timely consideration of media inquiries, please follow these guidelines:

Disa udhëzime për mediat me qëllim që të sigurojë shqyrtimin me kohë të kërkesave:

  • All requires should be addressed to the designated persons mentioned above;
  • Please be specific about the type of information or statement you are seeking;
  • If possible, TV and radio stations should send their specific inquiries before the recording session to facilitate a more efficient response.